LADO Consulting Services 

   

 

Våra etiska regler »

 

Reglerna gäller konsultservice:

 

  • Vi agerar i alla avseenden professionellt i förbindelser med alla uppdragsgivare, allmänhet och kollegor.

 

  • Vi undviker att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

 

  • Vi acceptera vare sig provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Vi försummar inte heller att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer.

 

 

Reglerna gäller tolkservice:

 

  • Att hålla en neutral linje och tolka allt som sägs ordagrannt, utan att lägga till eller dra ifrån något.

 

  • Tystnadsplikt är en självklarhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADO Consulting Services © 2008