LADO Consulting Services 

   

 

 

Språk i mittens rike »

 

Rikskinesiska kallas ofta mandarin i västerlandet och i stort sett samma sak som Peking-dialekt.  På kinesiska kallas riksspråket pŭtōnghuà eller guóyŭ.

 

Alla kineser som gått i skola kan förstå rikskinesiska och de flesta kan också tala språket hjälpligt.  Med rikskinesiska kan man klara sig nästan varsomhelst i Kina och även bland utlandskineser på många andra håll i Asien.  Kunskaper i detta språk behövs eftersom i Kina finns det stora dialektala variationer, t ex Shanghai-dialekt och kantonesiska.  Dessa två dialekter skiljer sig helt från rikskinesiskan, men samtliga dialekter använder samma tecken i skrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADO Consulting Services © 2008