LADO Consulting Services 

   

 

 

 

Våra tjänster »

 

Undervisning i rikskinesiska:

  • Vi erbjuder lärartjänst i kinesiska för din skola.
  • Vi erbjuder kurser i affärskinesiska till dig och ditt företag som har behov av att öka dina anställdas Kinakunskap.

 

-  Översättningar och tolkningar till och från följande språk:

  • svenska - kinesiska
  • engelska - kinesiska
  • svenska - ungerska

 

-  Projektledning i översättningar och andra tjänster, till exempel korrekturläsning, språkgranskning och grafisk produktion.

 

-  Konsultservice för företag och organisationer som har affärskontakter med Kina.

 

-  Rådgivning och lösningsförslag i ljudtekniska frågor vid ny-och ombyggnad av offentliga lokaler, eller ombyggnad av ljudutrustning inkluderat hörselslinga.

 

-  Uppmätning och justering av hörselslingor enligt IEC standard.

 

-  Inspelning och utbildning i ljudteknik.

 

 

 

 

LADO Consulting Services © 2008